آروغ زدن چه دلیلی دارد ؟

آروغ زدن چه دلیلی دارد ؟


آروغ زدن چه دلیلی دارد ؟

آروغ زدن اگر به صورت غیر منتظره در جمع دیگر افراد باشد ممکن است باعث خجالت زدگی شما شود. پس بهتر است دلیل آن را پیدا کنید و بتوانید جلوی آن را بگیرید. در ادامه همراه ما باشید …

آروغ زدن چه دلیلی دارد ؟

آروغ زدن چه دلیلی دارد ؟

آروغ زدن

مهم ترین دلایل آروغ زدن باکتری های عمیق در شکم، گاز های اضافی، مصرف نوشیدنی های گاز دار و … می باشد. در روده ها میلیون ها باکتری وجود دارند و مواد غذایی غیر قابل هضم را به ویتامین های B و K تبدیل می کنند. همچنین این باکتری ها ضمن کار های مفید شان گاز هایی بد بو تولید می کنند که شبیه گاز متان است. این گاز می تواند از راه معده و دهان که همان آروغ است خارج شود یا از راه روده و باد معقد خارج می گردد. در هر روز انسان ها حدودا 1 لیتر گاز های اضافی آزاد می کنند و این شامل هر نوع باد خروجی از بدن می باشد.

اما در کودکان سیستم خروج باد به صورت آروغ وجود ندارد و برای خروج گاز اضافی خمد باید بر روی پشت شان ضربه بزنیم تا خارج شود. نوزادان در حین خوردن شیر مادر شان هوای زیادی داخل معده خود می کنند که لازم است پس از اتمام شیر خوردن خارج گردند. از دیگر دلایل آروغ زدن زیاد می توان گفت افرادی که غذا را خیلی تند می خورند همراه با آن هوای زیادی دریافت می کنند و خروج آن به این آسانی ها نیست. ممکن است فعالیت سینوس ها نیز افزایش یافته باشد. اگر مصرف نوشابه و یا نوشیدنی های گازدار در روز های اخیر زیاد داشته اید ممکن است به دلیل آن میزان باد بیشتری از شما خارج می شود. اگر رفلاکس هم داشته باشید باعث می شود که بیشتر آروغ بزنید.

پاسخ دهید