آیا خودکشی کردن گناه است ؟

آیا خودکشی کردن گناه است ؟


آیا خودکشی کردن گناه است ؟

امروز می خواهیم بررسی کنیم که آیا این کار گناه محسوب می شود یا خیر؟ و چرا؟ پس در ادامه با ما همراه باشید …

آیا خودکشی کردن گناه است ؟

آیا خودکشی کردن گناه است ؟

آیا خودکشی کردن گناه است

کسانی که ایمان به خدای راستین دارند برای همیشه در جهنم نخواهند ماند و اگر گناهی هم مرتکب شده باشند پس از مدتی از جهنم خارج می شوند. اما کافران و کسانی که خدا را قبول ندارند همیشه در جهنم خواهند ماند. خداوند مالک همه موجودات می باشد ولی انسان اختیار دارد که برخی کار هایی که خدا به آن اجازه و توانایی آن را دارد انجام دهد.

خداوند مالک جان آدمی می باشد و به هیچ وجه اجازه کشتن نفس و جان را به کسی نمی دهد. این کشتن نفس می تواند در مورد دیگران یا خود فرد باشد. یعنی هم قتل و هم خودکشی هر دو کاملا نفی می شود و گناه کبیره می باشند. گناهان کبیره وقتی رخ می دهند که فرد ایمانش به خدا را از دست می دهد. اما نمی توان امید بخشش و رحمت را از بین برد. بلکه ممکن است مشمول فرموده پیامر : «شفاعت من برای کسانی از امتم است که مرتکب گناهان کبیره شده اند» شود.

هر کس خودش را از روی بی ایمانی بکشد در آتش جهنم خواهد ماند اما اگر انسان مومن باشد و خدا را همیشه در یاد داشته باشد هیچ وقت دست به چنین کاری نمی زند. بنابراین هر کس که خودکشی می کند وارد جهنم خواهد شد اما ممکن است بر اساس برخی روایات شامل شفاعت انبیا و اولیای خدا شود و گناه او تخفیف بخورد یا کاملا بخشیده شود. این بستگی به شیوه زندگی فرد و دیگر گناهان و کار های خوب او دارد و کارنامه اعمالش به کلی در روز قیامت بررسی شده و ارزیابی می شود.

پاسخ دهید