اس ام اس


اس ام اس 

text-message-nazdoone.com-

سرکلاس بودیم، استاد گفت: چقدر زمان داریم؟
گفتم: در حد دو جمله که با بیننده ها خداحافظی کنیم..!
نامرد بیرونم کرد!خوب اعصاب نداری میگفتی از اتاق فرمان واست وقت میگرفتم..!!! :))))

===================================================================================

ﻃﺮﻑ ﻓﺎﻣﯿﻠﯿﺶ “ﺧﺒﺮﺩﺍﺭ” ﺑﻮﺩﻩ!
ﻣﯿﺮﻩ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ، ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﯿﮕﻔﺘﻪ : ﺧﺒﺮﺩﺍﺭ
ﯾﺎﺭﻭ ﺩﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻣﯿﮕﻔﺘﻪ: ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺮﺑﺎﻥ!
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻫﻢ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻔﺘﻪ :
ﺍﺣﻤﻖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺒﻮﺩﻡ !
ﺻﺎﻑ ﺑﺎﯾﺴﺖ !
ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﮏ ﻫﯿﺄﺕ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪ ﺑﯿﺎﻥ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ !
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺁﺑﺮﻭﺵ ﻧﺮﻩ ﺑﻬﺶ ﯾﮏ ﻣﺎﻩ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﯿﺪﻩ
ﻫﯿﺄﺕ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﻭﻣﺪﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ : ﺧﺒﺮﺩﺍﺭ
ﻫﻤﻪ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍ ﺩﺍﺩ ﺯﺩﻧﺪ :
ﺭﻓﺘﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ

===================================================================================

راز خود را به یک زن لال بگویید
خواهید دید به اذن پروردگار شفا پیدا میکند

===================================================================================

مورد داشتیم دختره مرگ مغزى شده
خانوادش کلیپسشو إهدا کردن!!!

===================================================================================

پسر به دوس دخدرش درحال چت:
میشه یکم دیگه بمونــــــــی نروووو دلم برات تنگ میشه آخه دختر: نمیشه باید برم
پسر :خواهش میشــــــــــــــه
دختر: آخه داداشم همین الآن گفت تا 3 میشمرم اگه نیای میام کلتو میکوبم به کیبورد ماعقهالسناعفعذبذبغذقفيزبل فغاقذلهنقاذ هعشاقاکخ حهحهغ……
روحش شاد… یک دقیقه سکوت….

===================================================================================

تو ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺎﯾﻊ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺍﺳﭙﯿﻒ ﻣﯿﮕﻪ :
ﺑﺎ ﺍﺳﭙﯿﻒ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﻇﺮﻑ ﺷﺴﺖ، ﻣﯿﺸﻪ ﺧﻮﺵ
ﻫﻢ ﮔﺬﺭﻭﻧﺪ !!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺩﻗﯿﻘﺎ ﻣﻨﻈﻮﺭﺵ ﺍﺯ ﺧﻮﺵ ﮔﺬﺭﻭﻧﺪﻥ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻊ
ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﻫﻤﻮﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ؟!؟!؟!؟!

===================================================================================

مورچهـ ای را دیدم…با این کوچکی اش باری را میبرد از خود بزرگتر.. 
.
.
.
.
.
.
.
منم اصن حال و حوصله ی لوس بازی و متحول شدنو نداشتم
کشتمش:|
.
.
همینم مونده از مورچه پند بگیرم 

===================================================================================

یکی از سوتی های برنامه عمو پورنگ (یه صدای دخترونه)
– الو ؟
– الو ؟
– سلام
– سلام
– خوبی
– مرسی . عمو پورنگ ؟
– جانم ؟
– من خیلی دوستتون دارم
– منم خیلی دوستت دارم عزیزم . اسمت چیه ؟
– کتایون
– کتایون ؟ خوبی ؟
– بله
– کتایون ؟ من ازت سوال می پرسم . تو بگو کتایون . باشه ؟
– باشه
– کی از همه بهتره ؟
– کتایون
– کی تو کارا به مامان کمک می کنه ؟
– کتایون
– کیه که مامان دوستش داره ؟
– کتایون
– کیه که بابا وقتی از در میاد ماچش می کنه ؟
– مامان

===================================================================================

زمانه مکالمه تلفنی

پسر به پسر = 00:00:59
دختر به دختر = 00:29:59
مادر به پسر = 0030
مادر به دختر = 00:59:00
پدر به پسر = 00:00:36
پدر به دختر = 00:03:35
پسر به دختر = 01:45:01

دختر به پسر = 00:00:05

===================================================================================

خدایا….
مارو به خاطر یه سیب از بهشت فرستادی زمین ، به خاطر اب انگور از زمین میفرستی جهنم……
اخه چرا اینقدر با میوه و ابمیوه مشکل داری؟

 

پاسخ دهید