با تاثیر ورزش روی مغز لاغر شوید !!

با تاثیر ورزش روی مغز لاغر شوید !!


با تاثیر ورزش روی مغز لاغر شوید !!

بی شک ورزش کردن نه تنها خواصی برای سلامتی جسم شما دارد، بلکه باعث تقویت روح و سلامت روحی شما هم می شود. تاثیر ورزش روی مغز کم نیست و باید بدان توجه خاصی کرد. در ادامه با ما همراه باشید …

با تاثیر ورزش روی مغز لاغر شوید !!

با تاثیر ورزش روی مغز لاغر شوید !!

تاثیر ورزش روی مغز

مغز یک سیستم پاداش دهی داد و بدین گونه است که شما وقتی یک فعالیت جسمانی انجام دهید و به بدن خود منفعت برسانید در مقابل مغز هم به شما پاداش می دهد. ورزش کردن موجب می شود که کالری کمتری مصرف نمایید. یک نظریه هم وجود دارد که بیان می کند اگر در پایان زمان کاری ورزش کنید موجب می شود که کمتر کالری مصرف نمایید. مغز در این ساعات نیاز به استراحت دارد و وقتی ورزش می کنید این استراحت به مغز داده می شود.

یک آزمایش برگزار شد در این آزمایش دو گروه افراد از یک شرکت انتخاب شدند. گروه اول پس از زمان کاری یک ربع ساعت استراحت کردند و گروه دوم بعد از زمان کاری یک ربع روی تردمیل آرام فعالیت کردند. سپس در زمان ناهار آن افرادی که استراحت کرده بودند مقدار بیشتری غذا میل کردند و آن افرادی که روی تردمیل ورزش کرده بودند مقدار کمتری غذا میل کردند. این نشان می دهد که ورزش کردن تاثیر مستقیمی بر روی مغز داشته است و آن را ترقیب به خوردن غذای کمتری کرده است.

اگر کار شما به گونه است که ذهن تان خیلی درگیر کار می شود بهتر است به جای اینکه زمان رسیدن به خانه را با بی حالی و بی حوصلگی سر کنید کمی نرمش کرده و با شادی به خانه برسید. همچنین وقتی به خانه رسیدید روی مبل لم ندهید و به جای آن چند تمرین شدید برای مدت زمان کمی کنید.

پاسخ دهید