تست هوش تصویری ! هوش خود را محک بزنید


تست هوش تصویری ! هوش خود را محک بزنید

صورت فلکی دب اکبر یا بعبارتی همان خرس بزرگ برای همه ی ما نام بسیار آشناییست که در دوران ابتدایی و راهنمایی طول دوران تحصیل با آنها به خوبی آشنا شده بودیم ! در این مطلب برای شما تصویری قرار داده ایم که هر یک از ستاره ها در این تصویر برابر با یک عدد درنظر گرفته شده اتند ، که شما باید عددی را که جای علامت ؟ قرار میگیرد را تشخیص دهید ! به هوش خود ننازید ، ابتدا تست کنید ! جواب در انتهای مطلب است !

hoosh

آیا می توانید بگویید بجای علامت سؤال، چه عددی با ستاره مذکور، متناظر است؟

تست هوش آسمان شب,تست هوش

تست هوش تصویری با جواب
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
جواب تست هوش: آسمان شب!
از چپ به راست، مجموع اعداد متناظر هر چهار ستاره متوالی، عدد ستاره بعدی را تعیین می کند.
تست هوش آسمان شب
همچنین ببینید
معما
تست هوش تفاوت تصاویر را بیابید
تست هوش تصویری تفاوتها را بیابیم جدید
تست هوش تفاوت تصاویر را بیابید
تست هوش تصویری تفاوت ها رابیابید (معما)
تست هوش تفاوت دو عکس
تست هوش تصویری تفاوت ها را بیابید
تست هوش تصویری اختلاف تصاویر
تست هوش تفاوت تصاویر را بیابید (1)
معمای المپیادی چراغ برق
معمای چوب کبریت
معمای اعداد
معمای جالب تاس
معمای یک چوب کبریت و اتاق سرد
تست هوش تصویری تفاوت ها رابیابید (معما)
تست هوش تفاوت دو عکس
معمای جالب فتیله ها
منبع : بیتوته / پ

پاسخ دهید