تيم ملي بسكتبال ايران با اقتدار قهرمان اسيا شد


.

تيم ملي بسکتبال ايران در ديدار فينال رقابت‌هاي قهرماني آسيا به مصاف فيليپين ميزبان مسابقات رفت و با نتيجه 85 بر 71 به پيروزي رسيد و پس از چهار سال مجداً به مقام قهرماني دست يافت. شاگردان مهمد بچيروويچ که پيش از اين سهميه جام جهاني 2014 را کسب کرده بودند در اين دوره با اقتدار و بدون شکست به مقام قهرماني رسيدند.

*کوارتر نخست: 17 بر 15 ايران

مهدي کامراني،‌ حامد آفاق،‌ صمد نيکخواه بهرامي،‌ اوشين ساهاکيان و حامد حدادي همانند هميشه براي ايران وارد ميدان شدند.

حامد حدادي سنتر 218 سانتي متري ايران در همان ابتداي بازي توپ را براي ايران تصاحب کرد و پس از آن نيز صمد نيکخواه‌بهرامي ايران را 2 بر صفر پيش انداخت. در ادامه دو تيم محتاطانه به کارشان ادامه مي‌دادند و در حمله ناموفق بودند. ايران در اين لحظات نمي‌توانست شوت‌هايش را وارد سبد حريف کند ولي دو توپ ربايي فيليپيني‌ها اين تيم را از ايران پيش انداخت.

سه دقيقه از کوارتر نخست گذشته بود که ميزبان 6 بر 2 از ايران پيش افتاد اما اين برتري خيلي دوام نياورد و نفوذهاي صمد و اوشين کار دست فيليپين داد و دوباره ايران را پيش انداخت. داوودي و کاردوست نخستين تعويضي‌هاي ايران بودند که به جاي کامراني و حدادي وارد ميدان شدند. پنج دقيقه از کوارتر نخست مي‌گذشت اما کادرفني فيليپين هنوز از مارکوث دوثيت سنتر قدرتمندش استفاده نکرده بود.

کاپيتان صمد در اين مسابقه روي فرم بود و هرچه مي‌زد وارد سبد مي‌شد. شوت سه امتيازي او ايران را 11 بر 10 پيش انداخت. بچيروويچ نيز کامراني و داوودي را باهم وارد زمين کرد و با استفاده از سيستم دو گارد حمله‌هاي اين تيم را کنترل کرد.

دقايق پاياني کوارتر نخست بدون امتياز سپري شد و ايران با دفاع خوب از تک موقعيت‌هايش استفاده کرد و توانست برتري‌اش را به حريف تحميل کند. در ادامه فيليپين از چند اشتباه ايران استفاده کرد و فاصله را کاهش داد با اين حال برتري ايران تا پايان کوارتر ادامه داشت و در نهايت شاگردان بچيروويچ 17 بر 15 در کوارتر نخست به پيروزي رسيدند.

*کوارتر دوم: 19 بر 18 فيليپين

ايران در کوارتر دوم بازي را بهتر آغاز کرد. با آمدن حامد سهراب‌نژاد به ميدان ايران توانست برتري‌اش را به حريف تحميل کند. ايران در اين کوارتر هم نمي‌توانست دفاع خوب و منسجمي داشته باشد اما در حمله موفق بود و گل‌هايي که مي‌خورد را جبران مي‌کرد. با پرتاب سه امتيازي مهدي کامراني ايران 24 بر 20 از حريفش پيش افتاد و چهار دقيقه از کوارتر دوم گذشته بود.

فاصله امتيازي پيش آمده کافي بود تا داوري با سوت‌هاي مشکوکش به ضرر ايران نبض بازي را تغيير دهد. تصميم‌هاي عجيب تيم داوري تعجب ملي پوشان ايران را در پي داشت اما شاگردان بچيروويچ تحت تاثير قرار نمي‌گرفتند و به کارشان ادامه مي‌دادند. با اين حال داوران مسابقه سوت‌هايي نادرست مي‌زدند و دقايق زيادي بازي را متوقف مي‌کردند. سوت هاي نادرست آنها به سود ايراني‌ها نبود و برعکس فيليپيني‌ها از اين آرامش به سود خود بهره مي‌بردند.

در اين دقايق چهار امتياز ايران مورد قبول واقع نشد و بازي براي دقايق زيادي متوقف بود و داوران و ناظران در حال بررسي فيلم مسابقه بودند. در حالي که بازي فينال متوقف بود بازيکنان دو تيم با شوت زدن بدنشان را گرم نگه مي‌داشتند. مشکل پيش آمده خراب شدن اسکوربورد بود!

پس از 7 دقيقه بازي دوباره آغاز شد و ايران با دفاع نفر به نفر حريفش را کنترل مي‌کرد. ايران به امتياز آوري خود ادامه داد و توانست 32 بر 23 پيش بيفتد. سرمربي فيليپين در اين دقايق با اعتراض به داوري سعي داشت در عملکرد دو تيم تاثير بگذارد و موفق بود. با همين جو سازي توانست بر سوت‌هاي داوران نيز تاثير بگذارد و ايران در همين دقايق پنج خطا شد و فيليپين فاصله را کاهش داد.

دو دقيقه به پايان نيمه نخست مانده بود که ايران 35 بر 29 از حريفش پيش بود و در کوارتر دوم 18 بر 14 از ميزبانش پيش بود. در دقايق پاياني فيليپيني‌ها با حمايت پرشور تماشاگرانشان بهتر کار مي‌کردند و با دفاع خوب و نفوذهاي مهار نشدني فاصله را کاهش مي‌دادند. بازي 35 بر 31 بود و بچيروويچ که حامد حدادي را عصباني مي‌ديد کاردوست را به جاي او وارد زمين کرد. با اين حال اشتباه‌هاي ملي پوشان ادامه‌دار بود و فرصت امتيازآوري به حريف مي‌داد اما فيليپيني‌ها نيز نمي‌توانستند از آن‌ها استفاده کنند.

اشتباه‌هاي فردي بازيکنان در دقيقه پاياني کوارتر دوم کار دست تيم ملي داد و فيليپيني‌ها با يک پرتاب سه امتيازي فاصله را به حداقل رساند. ايران در حالي نيمه نخست را 35 بر 34 به سود خود به پايان رساند که در کوارتر دوم 19 بر 18 تن به شکست داد و وارد رختکن شد.

*کوارتر سوم: 27 بر 19 ايران

ايران کوارتر سوم را بهتر آغاز کرد و همان ابتدا با نفوذهاي صمد و کامراني 5 بر 2 از حريفش پيش افتاد. ايران در نيمه دوم نيز ترکيب اصلي‌اش را وارد ميدان کرده بود و کادرفني فيليپين هنوز به سنتر تبعه‌اش بازي نمي‌داد. ايران با دفاع نفر به نفر حريف را کنترل کرده بود و خيلي راحت حمله‌هاي ميزبان را متوقف مي‌کرد. ايران در همان ابتدا توانست فاصله امنيتي را به خوبي افزايش دهد و فشار خوبي به حريف شرقي وارد کند که باعث شد کادرفني فيليپين در همان ابتدا يک زمان استراحت بگيرند.

سه دقيقه از کوارتر سوم گذشته بود که فيليپيني‌ها پنج خطا شدند و کار ايران را براي ادامه مسابقه راحت‌تر کردند. بچيروويچ نيز از کنار زمين با آرامش خاصي شاگردانش را راهنمايي مي‌کرد و در اکثر دقايق آنها را به دفاع فرا مي‌خواند. در ادامه فيليپين دفاع خود را يارگيري کرد و توانست موقعيت شوت بدست بياورد. شوت سه امتيازي بازيکن شماره 5 فيليپين لوييس آلفرد تنوريو وارد سبد ايران شد و دوباره فاصله امتيازي کاهش پيدا کرد. اين بازيکن که در پست يک بازي مي‌کرد ستاره تيمش بود و علمکرد قابل قبولي داشت.

چهار دقيقه از کوارتر سوم گذشته بود و ايران 49 بر 41 از ميزبانش پيش بود و با دستور بچيروويچ سيستم دفاعي ايران منطقه‌اي شد و برابر حريف سرعتي جواب نداد و بازيکنان اين تيم به راحتي به سمت سبد ايران نفوذ مي‌کردند و امتياز مي‌آوردند. سيستم دفاعي ايران تغيير کرد و دفاع نفر به نفر ملي پوشان ميزبان را کنترل کرد. دوباره فاصله امتيازي افزايش پيدا کرد و ايران 55 بر 45 از حريفش پيشي گرفت.

در دقايق پاياني فيليپيني‌ها خطا مي‌کردند و نيکخواه بهرامي امتياز بدست مي‌آورد. دفاع منطقه‌اي ايران يک،‌ دو، دو بود و با آمدن آرن داوودي قدرت دفاعي ايران بيشتر شده بود و ايران 59 بر 51 از حريفش پيش بود. يک دقيقه به پايان کوارتر سوم باقي مانده بود که صمد نيکخواه بهرامي چهار خطا شد و روي نيمکت نشست. برتري ايران تا انتهاي کوارتر سوم ادامه داشت و در نهايت ايران توانست با پرتاب سه امتيازي مهدي کامراني در ثانيه پاياني اين کوارتر را 27 بر 19 به سود خود به پايان برساند.

*کوارتر چهارم: 23 بر 18 ايران

کوارتر پاياني در حالي آغاز شد که ايران 64 بر 53 از حريفش پيش بود. در غياب صمد نيکخواه بهرامي که چهار خطا بود ايران دو گارده بازي مي کرد و سيستمش نيز جواب مي داد. ايران با امتيازآوري هاي کامراني و ساهاکيان و دفاع خوب حدادي در زير سبد حريف را تحت کنترل خود داشت و اجازه خود نمايي به ميزبان نمي داد.

سه دقيقه از کوارتر پاياني گذشته بود و ايران 66 بر 54 از حريفش پيش بود. بازي به سود ايران آرام شده بود و فيليپيني ها تقريبا کم آورده بودند و نمي توانستند کاري انجام دهند. بازي به سود مهمان ادامه داشت و در ادامه ايران به هفتادمين امتيازش نيز رسيد. پنج دقيقه به پايان مسابقه باقي مانده بود و ايران 72 بر 59 از حريفش پيش بود و تنها پنج دقيقه تا سومين قهرماني فاصله داشت. بچيروويچ دوباره کاپيتان تيمش را وارد زمين کرد تا در اين دقايق بتواند از قدرت او براي رسيدن قهرماني استفاده کند.

خستگي در چهره ملي پوشان ديده مي شد اما در عملکرد آنها نه. فيليپين در اين دقايق پرس تمام زمين را در دستور کار قرار داشت اما تيم ملي با کامراني و نيکخواه اين پرس را شکست و بازهم امتيازآوري کرد. حمله هاي موفق ايران دفاع ميزبان را عصبي کرده بود و آنها در سه دقيقه مانده به پايان مسابقه خطاهاي زيادي داشتند.

ايران 76 بر 63 از حريفش پيش و صاحب توپ و ميدان بود. نفوذ خوب صمد نيکخواه بهرامي به زير سبد و پاس او به حدادي موقعيت خوبي براي بهترين سنتر آسيا ايجاد کرد و او نيز با يک اسلم دانک توپش را وارد سبد کرد. روحيه ملي پوشان دو چندان شده بود و ايراني هاي حاضر در سالن مانيل نيز يکصدا ايران را تشويق مي کردند.

تنها دو دقيقه تا پايان مسابقه و قهرماني ايران مانده بود و ايران 78 بر 63 از حريفش پيش بود. برتري ايران تا پايان کوارتر چهارم ادامه داشت و در نهايت ايران توانست در اين کوارتر با نتيجه 23 بر 18 به پيروزي برسد و در نهايت 85 بر 71 ميزبان را شکست دهد و براي سومين بار قهرمان آسيا شود. 

حامد حدادي و اوشين ساهاکيان در بين 5 بازيکن برتر آسيا قرار گرفتند. حدادي بهترين پست 5 آسيا شد و همانند دوره گذشته اين عنوان را براي خود به دست آورد. اوشين ساهاکيان هم بهترين پست 4 آسيا نام گرفت.

در دوره گذشته در کنار حدادي، صمد نيکخواه به عنوان بهترين پست 3 انتخاب شد.

حامد حدادي در کنار بهترين سنتر آسيا شدن به عنوان ارزشمند‌ترين بازيکن اين دوره از مسابقه‌ها انتخاب شد.

 

ملی‌پوشان بسکتبال کشورمان با پرچم مقدس ایران در ورزشگاه محل برگزاری مسابقه فینال جام ملت‌های آسیا دور افتخار زدند.
 
به گزارش خبرگزاری فارس، پس از قهرمانی مقتدرانه تیم ملی بسکتبال کشورمان در جام ملت‌های آسیا و صعود به عنوان تیم نخست به جام جهانی 2014 اسپانیا ملی‌پوشان کشورمان با پرچم مقدس ایران در ورزشگاه محل برگزاری مسابقه فینال دور افتخار زدند.
 
همچنین بازیکنان کشورمان به رسم قدیمی بسکتبالیست‌ها پس از قهرمانی تور بسکتبال را بریدند تا نزد خود به عنوان یادگاری نگه دارند.
 
*شبکه سه سیما که پخش مستقیم این دیدار را بر عهده داشت پس از قهرمانی تیم ملی بسکتبال تصاویری از خانواده و محل زندگی آرن داووی، ساهاکیان و اصغر کاردوست را به نمایش گذاشت.
 
* جام قهرمانی توسط هاکوپ خاجیریان به بازیکنان کشورمان اهدا شد و صمد نیکخواه بهرامی جام قهرمانی را بالای سر برد.
 
* هنگام اهدای جام کاپ قهرمانی در اتفاقی خاص کاپ قهرمانی شکست و گوی روی کاپ از بدنه آن جدا شد.
 
*محمود مشحون نیز هنگام اهدای کاپ در میان ملی پوشان حضور داشت.

 

این مسابقات که در مانیل فیلیپین در جریان بود 15 تیم به رقابت با یکدیگر پرداختند که رده‌بندی تیم‌ها در پایان رقابت‌ها به شرح زیر است:

1- ایران (قهرمان)

2-فیلیپین

3-کره جنوبی

4-تایوان

5-چین

6-قطر

7-اردن

8-قزاقستان

9- ژاپن

10- هنگ کنگ

11- هند

12 بحرین

13 – عربستان

14- تایلند

15 – مالزی

سه تیم نخست مسابقات جواز حضور در جام جهانی 2014 اسپانیا را از آن خود کردند.

پاسخ دهید