خداحافظی با اشک ریختن هنگام خرد کردن پیاز

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.