دقت مواردی که به مستجاب شدن سریع دعا کمک می کند

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.