دنياي دخترانه من


 

 

من يــك دختــــرم بـا “عروسكـــ هـآيم” بـآزے كردمــ بـا “رويــا هــآيــم” بـــزرگ شــدمــ بـا “اشكـــ هآيـم” خــو گرفتــمــ و بـا حفـظ ارزشــ هآيـم بـه اوج مـﮯ رسمــ ايـن است دنيـــآے دختـــرانه مــن

من بوي زندگي ميدهم بوي پاكي همان بوي خدايم را

پاسخ دهید