سرطان در کودکان چه علایمی دارد

سرطان در کودکان چه علایمی دارد


سرطان در کودکان چه علایمی دارد

برخی علایم وجود دارند که نشان از سرطان در کودکان هستند. امروز می خواهیم این علایم و نشانه ها را به شما معرفی کنیم تا آشنا باشید و بتوانید کودکانی را که متاسفانه به سرطان مبتلا هستند شناسایی کنید.

سرطان در کودکان چه علایمی دارد

سرطان در کودکان چه علایمی دارد

سرطان در کودکان

سرطان در کودکان برخی علایم مشابه سرماخوردگی دارد. برای همین است که خیلی دیر آن را تشخیص می دهند و در نتیجه برای درمان آن ها خیلی دیر اقدام می شود. بهترین کار این است که خیلی زود آن را تشخیص دهیم و به پزشک مراجعه کنیم.

در کودکان سرطان های خون، مغز و غدد لنفاوی شایع است و طبق آمار ارائه شده در ایران حدود 18 هزار کودک به سرطان مبتلا هستند. این آمار سالانه حدود 3 هزار هم افزایش دارد. یکی از علایم آن مانند سرماخوردگی تب کردن است. اگر تب کردن به صورت مکرر ایجاد شود و همراه با بزرگ شدن غدد لنفاوی همراه باشد احتمال سرطان وجود دارد و کودک باید تحت آزمایش قرار گیرد.

حتی برخی علایم و نشانه های ژنتیکی ممکن است باعث ایجاد سرطان شود. اگر در کودکی برخی بیماری های ویروسی که ایجاد عفونت می کنند گریبان کودک را بگیرد ممکن است در بزرگسالی فرد دچار سرطان غدد لنفاوی یا دیگر سرطان ها شود. اشعه ها و آلودگی هوا نیز دیگر عوامل وجود سرطان در کودکان می باشد. وقتی کودک در سنین پایین تحت این آلودگی ها قرار می گیرد وقتی بزرگتر می شود آن مواد شیمیایی و آلودگی ها کار خود را می کنند.

آلودگی های شغلی پدر و مادر ها و حتی وجود برخی مواد شیمیایی در محیط زندگی کودکان ممکن است موجب بروز سرطان در آنان شود. به همین دلیل اکیدا توصیه می شود که محیط زندگی کودکان باید تمیز و عاری از هرگونه آلودگی محیطی باشد.

 

پاسخ دهید