عكسي ديده نشده از خردسالي علي دايي اسطوره فوتبال ايران


عكسي جالب و كمتر ديده شده از كاپيتان اسبق تيم ملي كشورمان و همچنين اقاي گل جهان ار ايام كودكيش

عکس جالب از بچگی علی دایی

پاسخ دهید