نماز جماعت به سبك عربستاني ها+عكس


عكسي از نماز جماعت در عربستان كه در رديف اول اين نماز شخصي بدون توجه به نماز در حال استفاده از گوشي موبايل است.

عکس / نماز خاشعانه آل سعود

پاسخ دهید