يك كاريكاتور استقلالي!(بانك)


بعد از اعلام خبر تاسيس بانك استقلال توسط اقاي فتح الله زاده كاريكاتوريستاي خوش ذوق كشورمان از كنار اين موضوع به سادگي رد نشدند.

karikatoor estegllal nazdoone.com

پاسخ دهید