چه سردرد هایی از گردن شروع شده و تا پیشانی می روند

چه سردرد هایی از گردن شروع شده و تا پیشانی می روند


چه سردرد هایی از گردن شروع شده و تا پیشانی می روند

سردرد هایی از گردن شروع شده و تا پیشانی می روند معمولا طولانی مدت و سفت و سخت هستند. در صورتی که سردرد دارید و منشا اصلی آن گردن می باشد در ادامه همراه ما باشید …

چه سردرد هایی از گردن شروع شده و تا پیشانی می روند

چه سردرد هایی از گردن شروع شده و تا پیشانی می روند

سردرد هایی از گردن شروع شده و تا پیشانی می روند

این نوع سردرد ها معمولا از پشت گردن شروع شده و تا پیشانی جلو می رود. همچنین برخی درد های موجود در گردن نیز ممکن است باعث ایجاد سردرد ها را کنند. در این صورت احتمال سردرد و پیشرفت آن ده برابر بیشتر است پس بهتر است اگر در ساعات طولانی از گردن استفاده می کنید آن را نرمش دهید تا خستگی اش در رود. خستگی های زیاد موجب می شود که عقل هم خسته شده و نتایج درستی نگیرید. همچنین موجب سردرد نیز می شود.

البته برخی از سردرد ها هم این گونه نیستند و باید از روش های خودشان آن موارد را بررسی نمود. همچنین پس از گردن و سر این سلسله می تواند وارد ستون فقرات اصلی شود و درد های زیادی برایتان پدید آورد. برای درمان مشکلات گردن بهتر است فیزیوتراپی استفاده کنید تا به صورت آرام آرام و بدون مشکل وارد خط ضاف شود.

همچنین سردرد ممکن است علایم دیگری و یا عوامل موثر دیگری داشته باشد که ما آن ها را بررسی نکرده ایم. بی شک سردرد هایی که از گردن شروع می شوند در سنینی بوجود آمده اند که به راحتی می توانسته ایم جلوی آن ها را بگیریم. پس در صورتی که ما در سنین کمتر بی احتیاطی کنیم یا بی توجه باشیم ضرر آن را در سنین بعدی قرار است داده شوند. همیشه سعی کنید علت سردرد های خود را متوجه شوید.

پاسخ دهید