200 میلیون جایزه طلایی های اینچئون!!


طلایی های رشته تیر وکمان بازی های اسیایی 200 میلیون جازه دریافت میکنند.


محمدعلی شجاعی درمورد عملکرد تیم ملی ایران در بازی‌های آسیایی 2014 اینچئون اظهار داشت: به مدال طلای قهرمانان رشته تیراندازی با کمان در بازی‌های آسیایی 200 میلیون تومان جایزه می‌دهیم

.tirandazi_logo_1_m

شجاعی افزود: دلیل اینکار ارزش مدال طلا برای کاروان ایران و موفقیت ورزش است. در رشته تیراندازی با کمان و در ماده کامپوند تیمی مردان و زنان ایران در نیمه‌نهایی با هند و کره بازی دارد؛ ضمن اینکه سه کماندار ایران به جمع هشت نفر برتر مسابقات انفرادی راه یافته‌اند.

 

جدول  کامل و لحظه ای توزیع مدل مسابقات

 

 

 

incheon medal ha سومین طلای ایران بر گردن محسن شادی!

پاسخ دهید