یک ابتکار جالب برای تجربه اوج هیجان


اتاق شیشه ای نصب شده در بالای یکیاز کوه های زیبای الپ حس ایستادن بر لبه کوه را به بازدید کنندگان خود میدهد و اکثر بازدبد کنندگان اوج هیجان را تجربه میکنند.استفاده از این اتاق شیشه ای از 20 دسامبر 2013 برای عموم ازاد شده وبازدیدکنندگان از یک ماه پیش میتوانند از ان استفاده کنند.

nazdoone.com oje hayajan nazdoone.com oje hayajan (1) nazdoone.com oje hayajan (2) nazdoone.com oje hayajan (3) nazdoone.com oje hayajan (4)

پاسخ دهید