سرزمین لی لی پوتها


مکانی جالب در یکی از مناطق دور افتاده کشورچین که شرط ورود به این منطقه دارا بودن قد کمتر از 1 متر و 30 سانتی متر است.زندگی در این منطقه کاملا بصورت عادی جریان دارد و مردم آن مثل سایر افراد کار و زندگی میکنند.

6fj4hz6ikcgu2ylyr7-www.nazdoone.com-4

7py9cudw03gwt9bb1fc-www.nazdoone.com-5

09c06zl2asxqtacfng2m-www.nazdoone.com-7

74535iwzrenf3ekpv30j-www.nazdoone.com-6

b3knqewmhh76yp8fqjz-www.nazdoone.com-3

il1pxd3cii5ovexce1a-www.nazdoone.com-1

sfegcwyitc6ay9xt9a05-www.nazdoone.com-2

پاسخ دهید