درمان بزرگی شکم بعد از زایمان


Great treat postpartum belly-nazdoone.com

 

بزرگی شکم بعد زایمان برای بعضی از خانم ها دچار موضل شده است . برای درمان بزرگی شکم بعد زایمان مواردی که باید دقت کنید و آنها را استفاده کنید بدین صورت است:

فلفل 5 گرم , دار فلفل 5گرم , شیطرنج 10گرک , هلیله سیاه 10 گرم , پوست هلیله زرد5گرم,بادبان 10گرم,آمله مقشر 10گرم, زبان گنجشک 10گرم,حضض 5 گرم , همه را نرم کوبیده در نیم کیلو عسل حل کرده به مدت 15 روز مصرف نمایید به صورت صبح و عصر و نیز بهتر است که شکم را با پارچه ای محکم ببندید

 

 

پاسخ دهید