جمالی باید برای کسب مدال برنز به میدان برود


judo_mascot_1_m

 

جمالی جودوکار کشورمان که به جدول شانس مجدد راه یافته بود درحالی که یک صفر از حریف خود عقب بود توانست اورا ضربه فنی کند وبه دیدار رده بندی راه یابد و در این مرحله باید مقابل جودو کاری از تاجیکستان به میدان برود.

 

 

 

.

 

 

 

جدول  کامل و لحظه ای توزیع مدل مسابقات

 

 

 

incheon medal ha گزارش تصویری:توزیع مدال بانوان تیر انداز

پاسخ دهید