آیا می توانیم یک روز بدون تلفن همراه زندگی کنیم؟

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.