اس ام اس عاشقانه 94


اس ام اس عاشقانه جدید و ناب 94

love-sms-Clip3nter.Org_

اس ام اس جدید خاص

ﻣﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻳﻦ ﺑﻬﺎﺭ ﺍﻓﺴﺮﺩﻧﻲ ﺍﺳﺖ / ﻣﻦ
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺮﺩﻧﻲ ﺍﺳﺖ
ﻣﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻱ ﺩﻝ ﺑﻲ ﺑﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﺭ / ﻋﺸﻖ
ﻳﻌﻨﻲ ﺭﻧﺞ ، ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﺁﻩ ﻋﺠﺐ ﮐﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻢ ﺩﺍﺩ ﺩﻝ / ﻫﻢ
ﺷﮑﺴﺖ ﻭ ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻢ ﺩﺍﺩ ﺩﻝ . . .

اس ام اس جدید خاص ۹۳

ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺍﺑﺖ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﻴﺎ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﻡ ﺑﺨﻮﺍﺏ / ﺍﮔﻪ
ﺍﺷﮏ ﻧﺬﺍﺷﺖ ﺑﻴﺎ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﺨﻮﺍﺏ
ﺍﮔﻪ ﺻﺪﺍﻱ ﻗﻠﺒﻢ ﻧﺬﺍﺷﺖ ﻣﻦ ﻣﻴﻤﻴﺮﻡ ، ﺗﻮ
ﺳﻴﺮ ﺑﺨﻮﺍﺏ . . .

اس ام اس جدید خاص

اگریک نفررودوستداری فقط بهش بگوبه اندازه ی تمام بی وفایی های دنیادوستتدارم اگه اینوگفتی طرف باورش میشه دوستش داری چون بی وفایی های دنیاتمومی نداره!

اس ام اس جدید خاص ۲۰۱۵

پرسیدند دنیا را دوست داری یا دوست را ؟
گفتم ای بی خبران دوستم دنیای من است .

اس ام اس جدید خاص

برایم سیگاری آتش بزن ؛ میان لب هایم بگذار ، و دور شو . . . پر از باروتم ! .

اس ام اس جدید خاص

دوستت خواهم داشت درسکوت،که مبادا در صدایم توقعی باشدکه خاطرت رابیازارد

اس ام اس جدید خاص

کهنه دلی دارم در دستانت،همین دل شد اسیر چشمانت،عشقت همچون شمعی سوزناک،آتش میزند بر تن این عاشق بی تاب

اس ام اس جدید خاص

صدای قلب شکسته ام رانشنیدی،حالا که تنها شدی مرا دیدی،دیگرنه ظالمم نه عاشق،رسوای عالمم، چون دل از من دزدیدی

اس ام اس جدید خاص

من ندانم که کیم،من فقط میدانم که تویی شاه بیت غزل زندگیم

اس ام اس جدید خاص زیبا

دوستت دارم هدیه ایست
که هر قلبی فهم گرفتنش را ندارد
قیمتی دارد که هر کسی توان پرداختش را ندارد
جمله ی کوتاهیست
که هر کسی لیاقت شنیدنش را ندارد !!!

اس ام اس جدید خاص عاشقانه

پر می کشــی و وای بـه حـال پـرنده ای کز پشــت میـله هــای قفـس عـاشقــت شـده اســت

.

.

.

.

ﺩﯾـﮕـــﺮ ﻧﻪ ﺍﺷـﮑـــﻬﺎﯾــﻢ ﺭﺍ ﺧــﻮﺍﻫـﯽ ﺩﯾــﺪ ﻧﻪ ﺍﻟﺘـــﻤـﺎﺱ ﻫـــﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺣﺴـــﺎﺳــﺎﺕِ ﺍﯾــﻦ ﺩﻝِ ﻟـﻌـﻨـﺘـﯽ ﺭﺍ… ﺑﻪ ﺟـــﺎﯼِ ﺁﻥ ﺍﺣﺴـــﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﮐُـــﺸـﺘـﯽ ﺩﺭﺧـﺘـﯽ ﺍﺯ ﻏــــﺮﻭﺭ ﮐـﺎﺷـﺘﻢ…

اس ام اس جدید بهمن

حواسم را هر کجا که پرت می کنم ، باز کنار تو می افتد

اس ام اس جدید

دوست خوب پادشاه بی تاج و تختیست که بر دل حکومت میکند ، سلام پادشاه

.

.

.

ﺍﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻨﺎﻫﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻮﺳﺖ ، ﺗﻨﻬﺎ
ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ !

اس ام اس عاشقان

ﻣﺎ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻭﺍﺭ ﻭ ﺗﺮﮐﺶ ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺟﻮﻥ
ﺧﺮﯾﺪﯾﻢ / ﺗﻮ ﺑﮕﻮ ﻫﻤﺴﻨﮕﺮ ﻣﻦ ، ﻣﺎ ﺗﻘﺎﺹ
ﯽﭼ ﺭﻭ ﻣﯿﺪﯾﻢ ؟

اس ام اس عاشقانه سنگ دل

میخواهم برای همیشه
خاموش شوم…یا
بروم جایی که
هیچ مشترکی
صدای بوق ِ آزادم را نشنود!
در دسترس نباشم ٬ همین.

.

.

.

ﺑﻪ ﺳﻼﻡ ﻫﺎ ﺩﻝ ﻧﻤﯽ ﺑﻨﺪﻡ ، ﺍﺯ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆﯼ
ﻫﺎ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻡ
ﺩﯾﮕﺮ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﯾﮑﻨﻮﺍﺧﺖ
ﺩﻭﺭﯼ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻭ ﻣﺎﻩ . . .

اس ام اس عاشقانه

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻃﺎﻗﺖ ﻫﺠﺮﺵ ﻧﺪﺍﺭﻡ ، ﺗﻮ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﮐﻪ
ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻟﯿﻼﯼ ﻋﺸﻖﻡ ، ﻭ ﻣﻦ
ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻋﺸﻖﺵ ﺩﺭ ﺩﯾﺎﺭﻡ

اس ام اس عاشقانه ساده

ﻓﻘﻂ ﺑﻤﺎﻥ ﺗﺎ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﻢ

ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﻏﻢ ﮔﺬﺷﺘﻢ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ کنم

 

منبع:لاولی اس ام اس

پاسخ دهید