دسته: بهداشت بانوان

بیماری هایی که از یائسگی در زنان شروع می شوند ۰

بیماری هایی که از یائسگی در زنان شروع می شوند

بیماری هایی که از یائسگی در زنان شروع می شوند در زنان در حدود سن ۵۰ سالگی اتفاقاتی خواهد افتاد و به اصطلاح یائسه می شوند. در این دوران ممکن است برخی بیماری ها...