ناظمی حذف شد


دوچرخه سوار کشورمان از مسابقات اسیایی حذف شد.

 

docharkhesavari_logo_1_m

 

در ادامه مسابقات دوچرخه سواری بازی های آسیایی و در ماده اومنیوم حذفی، حسین ناطقی از گردونه مسابقات حذف شد و شانس مدال را از دست داد.

در این ماده چو هوسنگ از کره جنوبی اول شد و ناطقی هم در مجموع هفتم شد.                                                                  

پاسخ دهید