اس ام اس های جدید عاشقانه


اس ام اس های جدید عاشقانه

 

 

 

در این پست برای شما عزیزان اس ام اس های جدید عاشقانه رو آماده کردیم…

با ما همراه باشید

New love sms

اس ام اس های جدید عاشقانه

فصل عوض می شود

جای آلو را

خرمالو می گیرد

جای دلتنگی را

دلتنگی

 

……

اس ام اس های جدید عاشقانه

……

 

پشت این چشم ها

ابرها درگیرند

و من

کنار خنده هایت می مانم

در این دقایق دلتنگی

 

……

اس ام اس های جدید عاشقانه

……

 

 

دلـــــم تـــــنگ اسـت ..

تـــــو بــــــیـا بــــشـکـاف !

و دوبــــــــاره ، کـــوک بـــزن !

 

……

اس ام اس های جدید عاشقانه

……

 

 

دل هایم برایت تنگ شده اند …

آخر تو که نمی دانی

برای فراموش کردنت دو دل شده ام !

 

……

اس ام اس های جدید عاشقانه

……

 

 

کاش دفتر خاطراتم

چراغ جادو بود

تا هر وقت از سرِ دلتنگی

به رویش دست میکشیدم

تو از درونش

با آرزوی من بیرون می آمدی!

 

……

اس ام اس های جدید عاشقانه

……

 

 

بعـد ِ هــر طــوفــان

آسمـــان هـــای صـــاف و روشـن مـی آیـند

آیـــا تــو هـم بعــد از دل ِ تنــگ مــن مــی آئــی ؟

 

……

اس ام اس های جدید عاشقانه

……

 

 

می گویند هر سن و سالی که داشته باشی

اگر کسی نباشد ،

که با یادش ،

چشمانت ،

از شادی یا غم پر اشک شود ،

هرگز زندگی نکرده ای

و من این روزها

زندگی می کنم . . .

 

……

اس ام اس های جدید عاشقانه

……

 

 

همه ی کارهایت را بخشیدم

جز آن تردید آخر

هنگام رفتنت

که هنوز مرا

به برگشتنت امیدوار نگه داشته . . .

 

……

اس ام اس های جدید عاشقانه

……

 

 

متنفرم

از تمام قهوهـ های تلخی

کِه

تورا قسمت…

فالم نمی کند

 

……

اس ام اس های جدید عاشقانه

……

 

 

شب که میشود…

نبودن هایت را زیر بالشتم میگذارم

و شجاعتم را زیر سوال میبرم…

دوام می آورم تا فردا ؟!

 

……

اس ام اس های جدید عاشقانه

……

 

 

قــرارمـان..

فقـط ..

یـک “مــانیــتورِ” کـوچـک بـــود !

امّــا ..

اکنــون ..

قلبـــم را ببـین..

که بــا هــر”آف” شدنــت ..

چــگونـه ..

بـیقــرارِ “آمــدنــت” مـی شـــود !

 

……

اس ام اس های جدید عاشقانه

……

 

 

در جمـع من و

ایـن بغـضِ بیـــــقرار ..

جـــایِ تــــو خـــــالی …!

 

……

اس ام اس های جدید عاشقانه

……

 

 

نانوشته هایم بسیارند

مثل بی قراری هایـم…

من سکــوتم را فریـاد می کِشــم

آخر این آشوب درونم

مــرا می کُشد…

 

……

اس ام اس های جدید عاشقانه

……

 

 

امــروز هـم گـذشـت وُ نیامــدی

نا شکـر نیستـم

فــردا هم روزِ خـداست!

 

……

اس ام اس های جدید عاشقانه

……

 

 

کـــاش اورژانـس “بــغـــــــل” داشــتـیـم!

زنـگــ مـی زدیم اونی که میخواستیم میومد،

خـودمــون رو مـینـداخـتـیـم تـوی بـغـــلـش …

بـدون فـکـــر یه نـمـوره آروم مـی شــدیـم …

 

……

اس ام اس های جدید عاشقانه

……

 

 

خیال تو می ارزد

به داشتنِ همه !

 

……

اس ام اس های جدید عاشقانه

……

 

 

 

حواس من همیشه جمع بود

جمع تو

و این را معلم ریاضی نمیدانست

و مرا مردود میکرد !

 

……

اس ام اس های جدید عاشقانه

……

 

 

گونه هایت را برای دست هایم می خواهم

پیشانی ات را برای لب هایم

خودت را برای زندگی ام

می بینی ؟

برای خودم هیچ نمی خواهم ؟!

 

 

پاسخ دهید