اس ام اس جدید 4


جدیدترین های اس ام اس 93 زیبا و ناب

nice-read-sms-nazdoone.com_

sms jadid new text massage

و سکوت چه زیباست

وقتی میدانی همه دروغ می گویند

اس ام اس جدید

sms jadid new text massage

نگرانی

مشکلات فردای شما را حل نمی کند

انرژی و توان امروز شما را از بین می برد

اس ام اس جدید

sms jadid new text massage

نه طبق مد دوستت دارم نه به حکم سنت!

همه چیز بنا بر فطرت است

“خوب ها ” دوست داشتنی اند

اس ام اس جدید

sms jadid new text massage

باران تکراری نمیشود

هر وقت بیاید دوست داشتنیست

تو برای من”بارانی”

اس ام اس جدید

sms jadid new text massage

دل است دیگر

اگر میفهمید که نمی گرفت …

اس ام اس جدید

sms jadid new text massage

خدایا به بزرگیت قسم

دل هیچکس را به آنچه قسمتش نیست عادت مده

اس ام اس جدید

sms jadid new text massage

اس ام اس جدید

sms jadid new text massage

و سکوت چه زیباست

وقتی میدانی همه دروغ می گویند

اس ام اس جدید

sms jadid new text massage

نگرانی

مشکلات فردای شما را حل نمی کند

انرژی و توان امروز شما را از بین می برد

اس ام اس جدید

sms jadid new text massage

نه طبق مد دوستت دارم نه به حکم سنت!

همه چیز بنا بر فطرت است

“خوب ها ” دوست داشتنی اند

اس ام اس جدید

sms jadid new text massage

باران تکراری نمیشود

هر وقت بیاید دوست داشتنیست

تو برای من”بارانی”

اس ام اس جدید

sms jadid new text massage

دل است دیگر

اگر میفهمید که نمی گرفت …

اس ام اس جدید

sms jadid new text massage

خدایا به بزرگیت قسم

دل هیچکس را به آنچه قسمتش نیست عادت مده

اس ام اس جدید

sms jadid new text massage

sms jadid new text massage

و سکوت چه زیباست

وقتی میدانی همه دروغ می گویند

اس ام اس جدید

sms jadid new text massage

نگرانی

مشکلات فردای شما را حل نمی کند

انرژی و توان امروز شما را از بین می برد

اس ام اس جدید

sms jadid new text massage

نه طبق مد دوستت دارم نه به حکم سنت!

همه چیز بنا بر فطرت است

“خوب ها ” دوست داشتنی اند

اس ام اس جدید

sms jadid new text massage

باران تکراری نمیشود

هر وقت بیاید دوست داشتنیست

تو برای من”بارانی”

اس ام اس جدید

sms jadid new text massage

دل است دیگر

اگر میفهمید که نمی گرفت …

اس ام اس جدید

sms jadid new text massage

خدایا به بزرگیت قسم

دل هیچکس را به آنچه قسمتش نیست عادت مده

اس ام اس جدید

sms jadid new text massage

گاهی لازم است در زندگی

برخی آدم ها را گم کنید

تا بتوانید خودتان را پیدا کنید

اس ام اس جدید

sms jadid new text massage

درد وابسته شدن به کسی که از او مطمئن نیستید

همیشه بیشتر از فراموش کردن اوست

اس ام اس جدید

sms jadid new text massage

بعضی ها گریه نمی کنند

اما از چشم هایشان معلوم است که

اشکی به بزرگی یک سکوت

گوشه چشمشان به کمین نشسته

اس ام اس جدید

sms jadid new text massage

به بعضیا باید گف

ببین شکلات هم مغز داره

اما تو نداری!

اس ام اس جدید

sms jadid new text massage

به بعضیام هیچی نباید گفت

چون عمیقا نمی فهمند

چه فایده؟!

اس ام اس جدید

sms jadid new text massage

مردم فقط به یک طریق با شما بر خورد می کنند

و آن طریقی است که شما اجازه میدهید

اس ام اس جدید

sms jadid new text massage

انسان های ضعیف قدرت بخشیدن ندارند

بخشش صفت بارز انسان های قوی است

تابحال با خود اندیشیده اید قوی هستید یا ضعیف ؟

اس ام اس جدید

sms jadid new text massage

هیچگاه با احساسات کسی بازی نکنید

ممکن است بازی را ببرید اما این خطر وجود دارد

که تا آخر عمرتان او را از دست بدهید

اس ام اس جدید

sms jadid new text massage

 

پاسخ دهید