اس ام اس های خواندنی و قشنگ

شما ممکن است این را هم بپسندید

یک پاسخ

 1. فاطی گفت:

  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ بدووووووووووووو دیگه♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

               ♥   ♥

    ♥     ♥
  آپـــــــــــم

     ♥

         ♥     ♥

         ♥          ♥

  آپــــــــــم
   ♥       ♥

     ♥

        ♥      ♥آپـــــــم

            ♥           ♥
  آپـــــــــــــــم
   ♥           ♥

         ♥          ♥

         ♥
  ♥       ♥آپـــــــم

     ♥

        ♥      ♥

            ♥           ♥

         ♥         آپـــــــم ♥

         ♥

        ♥          ♥    ♥a

             ♥

                 ♥   ♥
  آپـــــــــم

    ♥     ♥

    ♥  ♥☻♥مـــــــــــــنــــــــــتظــــــــرتــــــــــــــــــــم♥☻♥…….

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.