عکس نوشته های زیبا و جذاب عید قربان


عکس نوشته های زیبا و جذاب عید قربان

در این پست نازدونه سری جدید عکس نوشته های تبریک عید قربان 95 روی سایت قرار داده شد. در ادامه می توانید به مشاهده بپردازید.

1

بگذر از فرزند و جان و مال خویش                           تا خلیل اللّه ِ دورانت کنند
سَر بِنه بر کف، برو در کوی دوست                         تا چو اسماعیل، قربانت کنند

عکس نوشته عید قربان – کارت پستال تبریک عید قربان

2

 

eyd-ghorban (2)

عکس نوشته عید قربان – کارت پستال تبریک عید قربان

3

 

eyd-ghorban (3)

عکس نوشته عید قربان – کارت پستال تبریک عید قربان

4

 

eyd-ghorban (4)

عکس نوشته عید قربان – کارت پستال تبریک عید قربان

5

 

eyd-ghorban (5)

عکس نوشته عید قربان – کارت پستال تبریک عید قربان

6

 

eyd-ghorban (6)

عکس نوشته عید قربان – کارت پستال تبریک عید قربان

7

 

eyd-ghorban (7)

عکس نوشته عید قربان – کارت پستال تبریک عید قربان

8

 

eyd-ghorban (8)

عکس نوشته عید قربان – کارت پستال تبریک عید قربان

9

 

eyd-ghorban (9)

عکس نوشته عید قربان – کارت پستال تبریک عید قربان

10

 

eyd-ghorban (10)

عکس نوشته عید قربان – کارت پستال تبریک عید قربان

11

 

eyd-ghorban (11)

عکس نوشته عید قربان – کارت پستال تبریک عید قربان

12

 

eyd-ghorban (12)

عکس نوشته عید قربان – کارت پستال تبریک عید قربان

13

 

eyd-ghorban (13)

عکس نوشته عید قربان – کارت پستال تبریک عید قربان

14

 

eyd-ghorban (14)

عکس نوشته عید قربان – کارت پستال تبریک عید قربان

15

 

eyd-ghorban (15)

عکس نوشته عید قربان – کارت پستال تبریک عید قربان

16

 

پاسخ دهید