ماشين حسن روحاني چيست؟


امروز صبح حسن روحاني رئيس جمهور منتخب كشورمان اولين روز كاري خود را شروع كرد شايد براي خيلي ها سوال باشد كه ماشين رئيس جمهور حسن روحاني چيست؟

امروز عكسي از خودروي ايشان را براي شما قرار داده ايم.

mashin roohani nazdoone.com

………………………………………………..

……………………………………………….

……………………………………………….

mashin roohani nazdoone.com (1)زش

پاسخ دهید