سخت ترین شغلهای دنیا: عکاسی


همه شما تا حالا حتما با دوربین عکاسی یا با گوشی تلفن همراه عکس هایی را انداخته اید. اما شاید هیچ یک از آنها جنبه هنری نداشته باشد یا به جنبه مادی آن فکر نکرده اید.

عکاسان حرفه ای دنیا برای انداختن یک عکس خبری یا هنری گاهی اوقات جان خودشان را هم به خطر می اندازند.

در زیر عکسهایی از سختی این هنر را مشاهده می فرمائید.

 

fotografoi-2-www.nazdoone.com-4

fotografoi-8-www.nazdoone.com-11

fotografoi-18-www.nazdoone.com-10

fotografoi-21-www.nazdoone.com-9

fotografoi-22-www.nazdoone.com-8

fotografoi-25-www.nazdoone.com-7

fotografoi-26-www.nazdoone.com-6

fotografoi-27-www.nazdoone.com-5

fotografoi-32-www.nazdoone.com-3

fotografoi-33-www.nazdoone.com-2

fotografoi-35-www.nazdoone.com-1

پاسخ دهید