تصاویری از اولین انفجار هسته ای


امروزه انرژی هسته ای نقش مهمی را در زندگانی بشر ایفا میکند.شاید بتوان سال 1946 را مهمترین سال جهان نامید. چرا که در آن سال ایالات متحده یک آزمایش هسته ای در منطقه آتول انجام داد.در آن زمان آنها دو بمب هسته ای را که تشکیل شده از 23000 تن مواد منفجره بود را در عمق 30 فوتی زیر آب انفجار کردند. هنگام انفجار بمبها 2 میلیون آب به هوا پرتاب شد در ابعاد 6000 در 2000 فوت.این رویدادعظیم رشد شگرف علم را ثابت کرد. اما در عین حال باعث مرگ 35% از حیوانات منطقه نیز شده بود. تبعات بعدی این انفجار شامل آلودگی زیست محیطی و تاثیری که روی افراد آن منطقه گذاشته بود بعد 3 ماه کم کم کاهش پیدا کرد. در زیر عکسهایی شگفت انگیز  از این واقعه عظیم نمایش داده شده است. امیدوارم این عکس ها نظرها را راجع به انفجار هسته ای تغییر دهد.

First-Underwater-Nuclear-Explosion-02-www.nazdoone.com-7

First-Underwater-Nuclear-Explosion-03-www.nazdoone.com-6

First-Underwater-Nuclear-Explosion-04-www.nazdoone.com-5

First-Underwater-Nuclear-Explosion-05-www.nazdoone.com-4

First-Underwater-Nuclear-Explosion-06-www.nazdoone.com-3

First-Underwater-Nuclear-Explosion-07-www.nazdoone.com-2

First-Underwater-Nuclear-Explosion-09-www.nazdoone.com-1

پاسخ دهید