رئیس جمهور روحانی در لباس سربازی+عکس!


حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان در لباس سربازی

دکتر روحانی قبل از انقلاب دوران سربازی خود را پشت سر گذاشته است.

 

ty56y5try57566666

پاسخ دهید