امتیاز امروز صبح ووشو کار کشورمان 8.33


حمیده برخور ووشو کار شایسته کشورمان امروز صبح  در فرم تای چی جین با امتیاز 8.33 به کارخود پایان داد.

wusho_logo_1_m

و عصر امروز در فرم تای چی چوان رقابت خود را ادامه می دهد.

جمع نمرات برخور در دو فرم جایگاه نهایی او را مشخص می کند.

 

منبع:asia games

 

 

 

.

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

جدول  کامل و لحظه ای توزیع مدل مسابقات

 

 

 

incheon medal ha دو ژیمناست  کار ایرانی به فینال رقابت های اسیایی راه یافتند

پاسخ دهید