سیگار عمر زنان را تا 10 سال کوتاه می کند


سیگار عمر زنان را تا 10 سال کوتاه می کند

smoking-shortens-life-expectancy-for-women-is-10-years-nazdoone.com

تحقیقات نشان می دهد سیگار کشیدن باعث می شود زنان ده سال از عمر خود را از دست بدهند

زنانی که در سه سال اول شروع تحقیقات به سیگار کشیدن ادامه دادند ، بیشتر در معرض مرگ و میر در 9 سال بعدی نسبت به غیر سیگاری ها قرار داشتند . محققان می گویند : این افزایش زیاد خطر مرگ ، به آن معناست که دوسوم مرگ و میر زنان سیگاری در سنین پنجاه ، شصت و هفتاد سالگی ، ناشی از سیگار کشیدن است . این تحقیقات نشان می دهد : خطر مرگ بر حسب تعداد سیگار مصرفی روزانه تا حد زیادی افزایش می یابد اما با این حال خطر مرگ حتی در بین زنانی که زیاد سیگار نمی کشند و بین یک تا 9 سیگار در روز می کشند نسبت به غیر سیگاری ها دو برابر است. محققان می گویند : زنانی که قبل از چهل سالگی سیگار را ترک می کنند جلوی بیش از 90 درصد خطر مرگ و میر روز افزون مرتبط با ادامه دادن سیگار کشیدن را می گیرند در حالی که خطر در خصوص کسانی که پیش از 30 سالگی سیگار را ترک می کنند کمتر از 97 درصد است.

پاسخ دهید