اس ام اس!


اس ام اس!

Joke-designstyle-kiddo-nazdoone.com

دوس دخترم اس داده:

.
.
.
.
اگه این اس رسید یه تک بزن.اگه نرسید دوتا تک بزن!
منم دوتا تک زدم بهش!!!
بعد نوشته:از دست این ایرانسل هیچوقت اس هام نمیره!!!!
(دارم فکر میکنم امریکا از چی میترسه حمله نمیکنه!!!)

=======================================

رفتم تو سرچ گوگل تایپ کردم
“زن چه میخواهد؟”
گوگل بعد از ۲۰ دقیقه پاسخ داد
“ما همچنان در حال جستجو ایم !”

=======================================

کوچولو 
موچولو
لولو
مولو
هلو
نونو

این پیام صرفا جهت غنچه کردن لب های شماست
و فاقد هرگونه ارزش دیگری میباشد

=======================================

ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﺍﻧﺠﻠﯿﻨﺎ ﻭ ﺑﺮﺩ ﭘﯿﺖ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻥ؟
ﺍﻭﻝ ﺑﭽﻪ ﺍﻭﺭﺩﻥ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻫﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻻﻧﻢ ﮐﻪ ﻋﺮﻭﺳﯿﺸﻮﻥ ﺑﻮﺩ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻌﺪﺍ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﻣﯽﮐﻨﻦ ﺍﺧﺮﺷﻢ ﺑﺎﻫﻢ ﺍﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻦ 😐

=======================================

زن و شوهر باس حداقل هر ماه یه بار ، با بالشت بیوفتن یه جون هم ؛ همو سیر بزنن!!
.
.
.
خدا شاهده سر همین بالشت بازیه که شوق ازدواج دارم :)))

=======================================

جمله “مملکت به حمال هم نیاز دارد” چیست؟
.
.
.
.
.
.
روحیه دهی یک پدر به فرزندش بعد از قبول نشدن در کنکور

=======================================

ﭘﺴﺮﺍ ﮐﺎﺭﺷﻮﻥ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻧﺮﺳﻪ |:

ﺻﻠـــــــــﻮﺍﺗــــــــ� �ـــــــــــــــ

=======================================

ﺩﺧﺘﺮﻩ 180 ﮐﯿﻠﻮ ﻭﺯﻧﺸﻪ
ﺷﻠﻮﺍﺭﮐﺮﺩﯼ ﻭﺍﺳﺶ ﺣﮑﻢ ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﻩ
ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺩﺭﺳﺘﻪ ﻧﺎﺯﮎ ﻧﺎﺭﻧﺠﯿﻢ
ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﺍ ﻣﺮﺩﺗﺮﻡ !!
.
.
.
.
.
.
.
ﻣﻨﻜﻪ ﺭﻓﺘﻢ ﺍﺳﯿﺪ ﺑﺨﻮﺭﻡ

=======================================

ﭘﺴﺮ
ﭖ = ﭘﺎﮎ
ﺱ = ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﺭ = ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ
________________________________
_______________
ﺩﺧﺘﺮ ..
ﺩ = ﺩﻭﺭﻭ ….
ﺥ = ﺧﻨﮓ …
ﺕ = ﺗﻨﺒﻞ …
ﺭ = ﺭﻭﺍﻧﯽ …
ﭘﺴﺮﺍ ﭘﺮﭼﻢ ﺧﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻧﯿﺮﻭ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩﻩ !

=======================================

ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺕ ﻣﻐﺰ ﺩﺧﺘﺮﺍ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﺮﺍ ﭼﯽ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﭘﺎﯾﯿﻦ؟
ﻣﮕﻪ ﻣﻐﺰ ﺩﺍﺭﻥ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ؟؟ !
ﻧﻪ، ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻣﻐﺰ ﺩﺍﺭﻥ؟
ﭘﺴﺮﺍ  ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺎﺩ ﭘﺮﭼﻤﻮ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﺭ ツ

پاسخ دهید