اس ام اس خنده دار مرداد 92+3 عكس


سرِ کلاسهای دانشگاه اگه یه پسر عطسه کنه، واکنش حضار : هیشششش
حالا اگه یه دختر عطسه کنه :
عافیت باشه
ایشالا خیره
دستمال برسونید به خانــم
بخاری ها رو روشن کنید
عــآآآغــآآآ خـــُـــ اون پنجره رو ببند یخ کردن همه

zibasaz joda konande 1

پسرا که به پارک دوبل خانوما میخندین

تا حالا فوتبال بازی کردنشونو دیدین ؟

اون دیگه ته خندس

zibasaz joda konande 1

چگونه در ماه رمضان تشنگی روزانه را بر طرف کنیم”!؟،،
،
،
،
،
،
،
،
اول سمت راست نگاه کن.
.
.
.
.
بعد طرف چب.
.
.
.
.
اگر کسی نبود یه لیوان آب سرد سر بکش.تشنگی برطرف میشود
بعد اگر کسی دید با کف دست بکوبید پیشونیتون بگید  هههههه یادم نبود روزم
اونم میگه : یادت نبود مشکلی نداره 

zibasaz joda konande 1

فـکـرشـو کـن،
دغـدغـه زنـدگـی دخـتـرا رنـگ نـاخـونـاشـونـه؛
اونـوقـت مـن می خـوام بـرم بـیـرون فـقـط چـک می کـنـم خـشـتـکـم پـاره نـبـاشـه یِـه وَقـت!

zibasaz joda konande 1

یکی پست گذاشته:المیراممنون

.

.

.

.

.

دو ساعته میخوندمش امیرالمومنین

zibasaz joda konande 1

روايت داريم كه ميگه:  . . . .
.
.
.
.
.
وقتي يه دختر لباس ميخره امكان نداره باهاش جلو آينه نرقصه ¡¡
دخترا درست میگم ؟؟

zibasaz joda konande 1

ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪﻡ ﺣﻀﺮﺕ ﻧﻮﺡ ﮐﺠﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻮﻉ ﺣﯿﻮﻭﻥ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺑﻮﺩﻩ ، ﺑﺎﺑﺎ ﺧﺐ ﻣﺜﻼ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﻭ ﺯﺭﺍﻓﻪ ﻭ ﺧﺮﺱ ﭘﺎﻧﺪﺍ ﮐﻪ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺍﻗﻠﯿﻢ ﻧﻤﯿﮕﻨﺠﻨﺪ.
ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻪ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎﻝ ﻭ ﭼﯿﻦ؟ !!
ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮﺩﻩ ﻣﺜﻼً ﻓﻼﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺮِ ﮐﺎﻧﺎﻝِ ﺳﻮﺋﺰ ﺑﺎﺷﯿﺪ !!…
ﻧﻪ ﺧﺪﺍﯾﯽ؟؟؟؟
ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﯾﻦ؟؟

zibasaz joda konande 1

واستا دنیا من میخوام پیاده شم !

– همینجا ؟
+ بله لطفا ! چند میشه ؟
– کجا سوار شدی ؟
+ دهه شصت بود !
– برو داداش… صلوات بفرست . . 

zibasaz joda konande 1

ﭘﺴﺮﻩ ﺗﻮ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻞ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ:ﺗﻮﻟﺪﺕ ﻣﺒﺎﺭﮎ
ﺍﯾﺸﺎﻟﻠﻪ 9378673426 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺸﯽ |:
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﻧﺎﺑﻮﺩﻡ ﮐﺮﺩ

zibasaz joda konande 1

دختر چیست ؟ . . . .
.
.
.
.
.
دختر موجودیست زیبا و دوست داشتنی که خداوند برای حفظ آرامش پسرها اونارو آفریده وکسی جز دخترا نمیتونن پسرارو تحمل کنن.
چیه؟؟؟
انتظار داشتی ازشون بد بگم ؟؟؟؟
برو داداش ما از اوناش نیستیم

zibasaz joda konande 1

وقتی من مُردم
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
تورو خدا با ساپورت نیاین ختمم 😐 مهمونا منو یادشون میره

zibasaz joda konande 1

zibasaz joda konande 1

zibasaz joda konande 1

پاسخ دهید