اس ام اس تبریک روز دانشجو 92


sms-universitystudent2

اس ام اس روز دانشجو

در کوچه ی درس رهگذریم هنوز …
وین راه دراز می سپاریم هنوز …
از اول ثبت نام دو سه ماهی میگذرد …
ما واحد پاس نکرده داریم هنوز … !!!!!!!!!!!

اس ام اس سرکاری و طنز روز دانشجو

شیر یا خط دانشجویی :اگه شیر اومد میخوابم ! اگر خط اومد فیلم میبینم ! اگه راست ایستاد درس میخونم !!

اس ام اس سرکاری و طنز روز دانشجو

مورد داشتیم پسرا خودشونو پشت کلیپس دخترا قایم کردن تا استاد نفهمه که دارن چرت میزنن

اس ام اس سرکاری و طنز روز دانشجو

تو باهوشی تو حافظه خوبی داری مطمئنم قبول میشی..پیامک تلقینی ، شاید فرجی شد!

اس ام اس سرکاری و طنز روز دانشجو

مورد داشتیم دختر تو دانشگاه با کفش انگریبرد اومده بود…

اس ام اس سرکاری و طنز روز دانشجو 

دانش آموز دیروز

الاف امروز

بیکار فردا

دانشجو روزت مبارک

اس ام اس روز دانشجو

ترم زندگیت بی مشروطی …
لحظاتت همیشه پاس ومعدلت شادیت ۲۰ …
سایه ی حذف از زندگیت دور…
روز دانشجو مبارک

اس ام اس روز دانشجو

ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ : آﺥ ﺟﻮﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺳﻤﻤﻮﻧﻮ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﻪ
دبیرستان : ﯾﺎ ﺍﺑولفضل معلم ﺍﺳﻤﻤﻮ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﻪ!!!
دانشگاه : یا خدااااا مشروط شدم استاد اسممو میدووونه !!!

روز دانشجو

 

روز در هم آمیختن تقوا با علم و دانش اندوزی

بر شما دانشجوی با ایمان مسلمان گرامی باد

اس ام اس روز دانشجو

اس ام اس عاشقانه روز دانشجو

مشروط چشمانت منم

روزت مبارک نازنین !

صفایی ندارد ارسطو شدن

خوشا پر کشیدن پرستو شدن

تو که پر نداری پرستو شوی

بنشین درس بخون تا ارسطو شوی

روز دانشجو بر ارسطو های آینده ایران مبارک

 

اس ام اس روز دانشجو

به احترام تقلب های نافرجامی که سر جلسه امتحان برده شد و استفاده نشد

یک ساعت سکوت

تسلیت میگم ! مشروطی آخرتون باشه

اس ام اس روز دانشجو

شمع شدی ، شعله شدی ، سوختی

بعد ۸ ترم هیچی نیاموختی

روزت مبارک

اس ام اس روز دانشجو

دانشجو یعنی تلاش ، امید ، آینده ، صبر ، یعنی تو

یعنی تمام اونایی که رفتن تا ما بمونیم و ایران را بسازیم

دانشجوی متعهد روزت مبارک

یه زمان از امتحانات که بر می گشتیم

مامانمون میپرسید : چند می شی ؟

با صدای بلند داد می زدیم ۲۰

یادش گرامی باد

به احترام اون روزا ۱ دقیقه سکوت لطفا !

پاسخ دهید