ساخت خانه های عجیب روی پشت بام


سقف خانه بهترین مکان برای ساخت یک خانه است. چراکه هم منظره عالی شهر زیر پای شماست و هم اینکه براحتی میتونید از خیابانها مخفی شوید. در زیر عکس هایی از جالبترین خانه هایی که روی سقف بعضی از خانه ها ساخته شده،آورده شده است.

ku-bigpic-www.nazdoone.com-1

عكس هاي از خانه هاي عجيب

ku-xlarge-www.nazdoone.com-2

عكس هاي از خانه هاي عجيب

ku-xlarge-www.nazdoone.com-3

عكس هاي از خانه هاي عجيب

ku-xlarge-www.nazdoone.com-4

عكس هاي از خانه هاي عجيب

ku-xlarge-www.nazdoone.com-5

عكس هاي از خانه هاي عجيب

Loft Cube von Werner Aisslinger

عكس هاي از خانه هاي عجيب

ku-xlarge-www.nazdoone.com-7

عكس هاي از خانه هاي عجيب

ku-xlarge-www.nazdoone.com-8

عكس هاي از خانه هاي عجيب

ku-xlarge-www.nazdoone.com-9

عكس هاي از خانه هاي عجيب

ku-xlarge-www.nazdoone.com-10

پاسخ دهید