برای خشک کردن میوه ها در آفتاب این اقدامات انجام شود!

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.