برچسب گذاری توسط: فضیلت خواندن نماز جعفر طیار

۰

روشهای خواندن نماز جعفر طیار را بیاموزیم

روشهای خواندن نماز جعفر طیار را بیاموزیم   بسیاری از دوستان نماز جعفر طیار را میدانند ما میخواهیم فقط یادآوری کنیم این نماز به روش های مختلف خوانده می شود یعنی به سه روش...