برچسب گذاری توسط: smsمعینی دارsmsتیکه دار

sms  اردیبهست۹۳ ۰

sms اردیبهست۹۳

روزگارم ترسناک است همچون پیک آخر شراب نمی دانم مستم میکند یا خراب؟! . . . sms عاشقانه ۹۳ از این عشق های تو خالی… نمیبینیم دگر حالی… . . .    sms  دلتنگی...