زیباترین پل چین( اژدها) را بشناسید


اژدها برای چینی ها نماد قدرت و عظمت هست  و احترام زیادی برای  اژدها قائنلند.همچنین بع تازگی توانستند یک پل زیبا را با نماد ملی یشان طراحی وبسازند.این پل بسیار زیبا توانسته است گردشگران زیادی را از سراسر جهان را به چین جذب کند.

pole ejhdeha by nazdoone.com (1) pole ejhdeha by nazdoone.com (4) pole ejhdeha by nazdoone.com (5)pole ejhdeha by nazdoone.com (2) pole ejhdeha by nazdoone.com (3)

پاسخ دهید