دل درد آور ترین اس ام اس های خنده دار


fun2

شما برو در هرخونه ای که میخوای بزن ، پرسیدن کیه؟ بگو منم،اگه دوباره پرسیدن ، بگو منم بابا منم. حتماً باز میکنن 

خ خ خ خ خ خ خ خ خندیدم هه هه هه هه هه هه

نصف جذابیت دختر به خنگ بودنشه

بقیشم با یه دسمال مرطوب پاک میشه

خ خ خ خ خ خ خ خ خندیدم هه هه هه هه هه هه

ساعت دو و نیم نصف شب این همسایه بیشعورمون با مشت میکوبید به دیوار

حالا خوبه من خواب نبودم داشتم شیپور تمرین میکردم

مردم خیلی بی فرهنگ شدنا اه اه اه

خ خ خ خ خ خ خ خ خندیدم هه هه هه هه هه هه

دوره زمونه ای شده که دیگه مردم و دوستان با WiFi هم تک زنگ میزنن …!

خ خ خ خ خ خ خ خ خندیدم هه هه هه هه هه هه

حیف نون میره فرانسه بهش میگن صبحانه چی میخوری ؟

میگه : کـَقـه مُـقبا با نون بَـقبَـقی

خ خ خ خ خ خ خ خ خندیدم هه هه هه هه هه هه

ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻦ ﻣﻴﮕﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍیی ﮐﻪ

با ﻇﺮﻳﻒ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﻣﻴﮑﻨﻪ ۶۰ ﮐﻴﻠﻮ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ

چرا ﺑﻬﺶ ﻣﻴﮕﻦ ۸ ﺗﻦ !؟

خ خ خ خ خ خ خ خ خندیدم هه هه هه هه هه هه

فامیل دور: آقای مجری یه چیزی بگم اصن باورتون نشه، من بچه بودم…
آقا مجری: خُب؟
فامیل دور: باورتون شد؟!
آقای مجری: بله باورم شد!
فامیل دور: چی جوری شما باورتون شد آقای مجری؟! من خودم باورم نمیشه!

فرستنده : عمرا اگه بگم

پاسخ دهید