شوخی جنجالی دو دختر با اوباما در آمریکا


شوخی جنجالی دو دختر با اوباما در آمریکا

 

اوباما که در حال عکس انداختن برای تیم بستکبال بود دخترها از پشت سر دارند سربه سر اوبا میگذارند و اوباما غافل از این کار دختر ها به عکس گرفتن ادامه میده و دخترهای بازیگوش اوباما را با این حرکات مسخره میکنند.

 

Dolson puts bunny ears over U.S. President Obama during ceremony to honor the team in the East Room at the White House in Washington

پاسخ دهید