گزارش تصویری:توزیع مدال بانوان تیر انداز


مراسم توزیع مدال بانوان تیر انداز کشوورمان در بازی های اسیایی 2014

عکس : مجتبی صالح

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

جدول  کامل و لحظه ای توزیع مدل مسابقات

 

 

 

incheon medal ha دو ژیمناست  کار ایرانی به فینال رقابت های اسیایی راه یافتند

پاسخ دهید