زن در اسلام دارای آزادی انسانی


زن در اسلام دارای آزادی انسانی

 

women-in-islam-with-human-freedom-nazdoone.com

 

زن در اسلام دارای آزادی انسانی٬ معنوی و علمی است، ولی در فرهنگ غرب دارای آزادی حیوانی در شهوت ها و هوس هاست.

زن در فرهنگ اسلامی دارای حجب و حیا و عفاف است و در فرهنگ غرب بی قید و بی بند و بار است.

زن در فرهنگ اسلامی، با حجابش همچون مرواریدی در صدف است، اما در فرهنگ غرب، وسیله ایست برای خودنمایی.

زن در فرهنگ اسلامی، نخستین عشق خود را به شوهرش تقدیم می کند و در فرهنگ غرب آخرین عشق خود را پس از معاشرت های بسیار، به طور محدود در خدمت شوهر قرار می دهد.

در فرهنگ اسلامی، زینت و آرایش زن، برای شوهر و خانواده ی اوست، اما در فرهنگ غرب، آرایش برای همه است.

در فرهنگ اسلامی، به نشانه ی محبت و تقدیر برای زنان مهریه قرار داده شده و در فرهنگ غرب، زن باید مخارج خود را خود تامین کند.

در فرهنگ اسلامی ارزش زن به معنویت و کمالات وسیرت اوست و در فرهنگ غرب ارزش زن به صورت و تن اوست. روزی که صورت و زیبایی اش از بین برود دیگر ارزشی ندارد.

 

پاسخ دهید